Cariera Lifestyle

Model de plan de afaceri


Una
din primele sarcini ce trebuie indeplinite pentru a demara
o afacere – si care este de cele mai multe ori dificila
– este de a concepe un plan de afaceri. Pregatirea lui
cere timp si efort – intre 100 si 300 ore – in functie
de natura afacerii si de cantitatea de informatii avuta
la dispozitie. Dar oricat de inspaimantatoare ar parea
realizarea unui plan de afaceri, ea este o necesitate
absoluta pentru orice afacere.

In foma sa scrisa, planul de afaceri este un document
care descrie natura afacerii, piata-tinta, avantajele
pe care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum
si resursele si aptitudinile de care dispun proprietarii
afacerii. Pentru intocmirea lui este necesar sa se analizeze
cu atentie produsel/serviciile oferite, competitia,
resursele financiare necesare si alte detalii operationale.

Model plan de afaceri

A Prezentare generala
A1 Agentul economic
Prezentati datele de identificare ale agentului economic.
1. Denumirea agentului economic
2. Precizati una din formele de constituire conform
legislatiei in vigoare: societate comerciala (in nume
colectiv, in comandita simpla, in comandita pe actiuni,
pe actiuni, cu raspundere limitata), societate agricola,
societate nationala, companie nationala, regie autonoma,
regie nationala, etc.
3. Se va preciza adresa sediului central si daca este
cazul, localizarea filialelor, sucursalelor, etc.
4. Inmatriculata la Registrul Comertului cu nr…….
Din data……., cod fiscal
5. Nominalizati actionarii / asociatii si contributia
acestora la capitalul social.
6. Prezentati succint istoricul agentului economic de
la data infiintarii pana in prezent, precizand cand
ati inceput efectiv activitatea pentru care v-ati infiintat,
evolutie, evenimente mai importante in activitate, etc.
7. Valoarea capitalului social subscris din care, varsat:

8. Principalul obiect de activitate desfasurat efectiv;
se va mentiona una din urmatoarele activitati: productie,
transporturi, servicii, comert,constructii
9. Se va preciza categoria de produs/ marfa/serviciu
/realizat/prestat efectiv
10. Precizati structura ierarhica a conducerii dvs.;
nominalizati cine conduce efectiv societatea comerciala,
functia detinuta, studii, inlocuitorii prevazuti in
contract (in caz de absenta, boala, deces).

A2 Afacerea
Se prezinta date referitoare numai la afacerea/activitatea
pentru care solicitati creditul, chiar daca participati
la mai multe activitati, in domenii diferite.
1. Prezentati activitatea ce urmeaza sa o incepeti.
2. Mentionati data cand a demarat sau preconizati sa
incepeti afacerea.
3. Stadiul actual al afacerii: idee, proiect, faza initiala,
in derulare (in curs), etc.
4. Mentionati faza in care se situeaza afacerea propusa:
lansare, avant, maturitate sau declin.
5. Prezentati actiunile intreprinse de d-voastra in
cadrul afacerii pana la momentul solicitarii creditului
(achizitii de materiale, materii prime, marfuri, studii
de piata, contracte incheiate cu furnizorii, clientii,
analize tehnico-economice, etc).
6. Se vor enumera actiunile preconizate a fi realizate
dupa aprobarea creditului (asigurarea spatiului productiv/comercial,
aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite,
marfuri, achizitionare de utilaje, echipament, mobilier,
asigurarea conditiilor tehnico-economice, sanitare,
etc).
7. Se va preciza necesarul de surse de finantare pentru
realizarea afacerii: total, din care surse proprii (existente
in conturile agentului economic) si surse atrase (imprumuturi).

8. Incercati sa determinati prin mijloacele de care
dispuneti dimensiunea afacerii: volum incasari anuale,
volumul profitului, marimea segmentului de piata ocupat
(numar clienti, importanta acestora, arie geografica)
.
9. Daca aveti o strategie de perspectiva, aratati principalele
jaloane pentru viitor (obiective concrete pentru urmatorii
2-5 ani).
10. Influenta asupra mediului:
– mentionati cantitatile si caracteristicile emisiilor
poluante; mijloacele de tratare si neutralizare a acestora,
costurile generate cu tratarea mijloacelor poluante,
crearea de noi locuri de munca, dezvoltarea retelei
de drumuri, utilitati publice, etc.

B Analiza pietei
Prezentati concluziile ce se desprind dintr-un studiu
de piata intocmit de dvs. sau de un specialist in domeniu,
referitoare la noua activitate/noul produs, etc.
B1 Produsul nou
1. In cazul produselor, prezentati o descriere fizica,
caracteristici tehnice, performante, utilitate, caror
nevoi raspund, etc.
In cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice
ale acestora, in asa fel incat sa se inteleaga la ce
servesc serviciile prestate de dvs.
In cazul comertului, precizati gama de produse ce le
veti vinde si aria de valorificare, daca vanzarea este
cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii
specifice (post vanzare, transport, garantie, reparatii,
etc).
2. Precizati parametrii economici ai produsului/serviciului/comertului:
cost unitar, pret vanzare unitar, adaos comercial, taxe,
comisioane, marja importatorului, etc.

B2 Segmentul de piata
1. Prezentati caracteristicile specifice ale segmentului
dvs. de piata, caror nevoi se adreseaza (ex: vestimentatie,
alimentatie, electro-casnice, birotica, turism, etc).
2. Se va preciza localizarea pietei (locala, regionala,
nationala, internationala), cu detalii, daca sunteti
in posesia lor.
3. Precizati care sunt tendintele actuale ale pietei
produsului/serviciului/comertului d-voastra (declin,
stagnare, progres lent, expansiune rapida).
4. Prezentati trasaturile caracteristice ale cererii
(cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in ultimii
ani si cea previzibila, etc).
5. Precizati cine sunt clientii pentru produsul/serviciul
d-voastra (individuali, colectivitati, comercianti cu
ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricole,
etc). Ce ii determina sa cumpere produsul/serviciul
dvs. Cat de des cumpara de obicei. Ce caracteristici
ii intereseaza, ce pret sunt dispusi sa plateasca. De
ce credeti ca vor cumpara de la dvs.
6. Nominalizati principalii concurenti pentru acelasi
tip de produs/serviciu/comert in cadrul pietei d-voastra,
mentionand pentru fiecare dintre ei trasaturile caracteristice
pe care le cunoasteti (marimea – cantitativ, valoric;
numar personal, caracteristicile produsului/serviciului
lor, reputatia, modalitati de valorificare, marimea
segmentului lor de piata, etc).
Prezentati avantajele concurentilor fata de dvs. si
avantajele dvs. fata de ei.

B3 Strategia de comercializare
1. Politica produsului
Descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului,
aspectul comercial, ambalaj, tip de garantii si servicii
prestate, daca aveti un singur produs/serviciu sau mai
multe tipuri de produse/servicii sau o gama sau o diversitate
de game.
2. Politica de preturi
Precizati cum veti stabili pretul produsului/serviciului,
daca si cand veti oferi reduceri de preturi, cum va
situati fata de concurenti, explicati de ce.
3. Politica de distributie
Mentionati care sunt canalele d-voastra de distributie
(vanzari directe, cu ridicata, intermediari, prin agenti,
la comanda, etc).
4. Precizati care sunt modalitatile de vanzare ale produselor
d-voastra (cu ridicata, cu amanuntul prin magazin propriu,
retea de magazine specializate, la domiciliul clientului,
daca veti angaja vanzatori sau veti folosi comercianti
independenti, daca veti face export, etc).
5. Mentionati prin ce mijloace de promovare (cataloage,
brosuri, participare la targuri si expozitii) sau reclama
(radio, TV, presa, afisaj) veti face publicitate produsului/serviciului
dvs.

C Organizarea activitatii
C1 Conditiile necesare desfasurarii activitatii
propuse

I. Organizare
1. Descrieti procesul de productie, etapele de baza,
mentionand pentru fiecare timpul si fondurile necesare.
2. Descrieti fluxul de productie/magazinul/biroul, mentionand
etapele, iar pe fiecare etapa: costurile, dificultatile,
riscurile, cerintele procesului de productie (personal,
suprafete productive, echipamente, mijloace de transport,
materiale).
3. Se vor mentiona norme, standarde, tehnici pentru
asigurarea si controlul calitatii.
4. Se vor preciza modalitatile utilizate pentru transport
intern si manipularea produselor in cadrul activitatii
si cu ce forte se realizeaza.

II. Suprafete de productie/comercializare
1. Descrieti caracteristicile imobilelor si terenurilor
aflate in folosinta d-voastra: suprafata, destinatia
actuala (productie, depozitare, comercializare, etc),
forma de proprietate, chirie, locatia gestiunii, etc.
2. Precizati daca pentru afacerea d-voastra, in functie
de resursele financiare de care dispuneti este suficienta
suprafata existenta sau aveti posibilitatea de extindere.
Mentionati caile de extindere (achizitie, inchiriere),
marimea suprafetelor, localizarea sau amplasarea, costurile
de achizitie sau inchiriere, etc.

III. Echipamente si utilaje
1. Nominalizati tipurile de echipamente, utilaje, mijloace
de transport pe care le veti utiliza pentru a asigura
desfasurarea afacerii si destinatia acestora: pentru
productie, auxiliare, servicii, etc.
2. Precizati parametrii tehnici, economici si functionali
ai echipamentelor, anul de fabricatie, starea fizica
(noi, utilizate si gradul de uzura), capacitatea maxima
de productie.
3. Mentionati sursele si costurile pentru achizitia
mijloacelor fixe noi, a mijloacelor fixe la mana a doua,
chiria si durata contractului de inchiriere, locatia
de gestiune, etc.

IV. Materiale/Marfuri
1. Specificati materiile prime, materialele, semifabricatele,
produsele finite, marfurile necesare desfasurarii procesului
de productie (cantitativ si valoric).
2. Nominalizati cei mai importanti furnizori reali,
ce vor asigura aprovizionarea cu materii prime, materiale,
produse finite, semifabricate, marfuri; precizati daca
ati luat deja contact cu acestia.
Daca este cazul, precizati stadiul contractelor cu furnizorii
(incheiate, in curs de negociere, preconizate), conditiile
de plata (cash, la termen, acreditiv, etc).
3. Ponderea cheltuielilor de aprovizionare in total
cheltuieli de productie.

C2 Conducerea
1. Precizati responsabilitatile fiecarui conducator
pentru noua activitate/noul produs.
2. Nominalizati cine este persoana care prin cunostiintele
pe care le poseda sau informatiile pe care le detine,
poate influenta bunul mers al afacerii (angajat "cheie"
– daca este cazul).
3. Descrieti modalitatile de supraveghere/monitorizare
a personalului angajat.

C3 Personalul Precizarile sunt valabile numai
pentru activitatea propusa.

1. Precizati numarul de angajati necesari pentru realizarea
proiectului si cum preconizati ca va evolua numarul
acestora; prezentati organigrama.
2. Mentionati structura angajatilor la inceputul afacerii,
evolutia acesteia in perspectiva (operativi, auxiliari,
administrativi, lucratori comerciali, conducere) si
calificarea necesara.
3. Precizati modalitatile de instruire si calificare.
4. Descrieti modalitatile de plata, premiere, penalizare.
5. Precizati metodele utilizate pentru protectia/securitatea
muncii.

D Informatii financiare
D1 Situatia financiara curenta
1. Prezentati activele corporale imobilizate de care
dispuneti, regimul juridic al acestora (proprietate,
leasing, inchiriere, etc) si valoarea contabila a acestora;
mentionati care active sunt ipotecate/gajate.
2. Anexati ultimele 2 situatii financiare incheiate:
bilant contabil, contul de profit si pierdere, balante
de verificare, in cazul agentului economic ce functioneaza
de mai mult de 12 luni.

D2 Proiectii financiare
Transpuneti in termeni financiari diversele obiective
pe care le urmariti in viitor. Veti avea in vedere finantarea
afacerii, veniturile si costurile, identificand: necesarul
de fonduri si sursele din care se vor acoperi acestea.
In proiectie este recomandabil sa se acopere toate cheltuielile
cu veniturile provenite din activitatea propusa, sa
se determine profitul rezultat, urmarind sa nu se supraevalueze
veniturile si sa nu se minimizeze cheltuielile sau invers.
Nu pot fi inscrise cheltuieli fara stabilirea resurselor
din care ar urma sa fie efectuate.
Veti face estimari lunare pentru primul an, iar pentru
urmatorii, la nivel anual.
1. Intocmiti un bilant contabil de plecare pentru primul
an de activitate, preluand acele elemente patrimoniale
ce se regasesc in evidentele contabile curente.
2. Veniturile vor cuprinde toate incasarile din activitatea
de exploatare, financiara si exceptionala a afacerii
propuse.
Cheltuielile vor cuprinde toate incasarile din activitatea
de exploatare, financiara si exceptionala.
3. Cash flow-ul reprezinta un instrument de planificare
financiara. Acesta furnizeaza o proiectie a urmatoarelor
date:
– disponibilitati banesti la inceputul perioadei la
care va referiti (in casa si la banca, inclusiv capitalul
social varsat in numerar)
– intrarile previzionate pentru perioada respectiva,
prin datorii financiare, incasari din activitatea de
exploatare, din cea financiara si din cea exceptionala
– iesirile de numerar pentru aceeasi perioada, care
includ: plata datoriilor financiare, achizitii de active
fixe, dotari/modernizari, plati pentru activitatea de
exploatare, pentru impozite, taxe, rambursari de credite,
plati de dobanzi, plati exceptionale.
Soldul initial al disponibilului/necesarului de lichiditati
dintr-o luna (an) va fi intotdeauna egal cu soldul final
al disponibilului/necesarului de lichiditati din luna
(anul) anterioara.
4. Se vor evidentia riscurile care ar influenta previziunea
dvs., cum ar fi: caracterul sezonier al produselor,
intensificarea gradului de concurenta pe piata, scaderea
puterii de cumparare a populatiei, etc.

Articol oferit de:


Autor: Alexandru Popovici

alexandru popovici - bizcafe

Adauga comentariu

Click aici pentru a posta un comentariu