Educatie Lifestyle

Despre Eco-Rom Ambalaje

Despre Eco-Rom Ambalaje

ECO – ROM AMBALAJE S.A.este o organizaţie înfiinţată la sfârşitul anului 2003 de un grup de companii care activează în România şi care au luat iniţiativa implementării sistemului ”Der Grüne Punkt” – Punctul Verde, în ţara noastră. Acest sistem are ca scop îndeplinirea obligatiilor de reciclare a deseurilor de ambalaje ce revin producătorilor care pun pe piată produse ambalate.
 
Eco-Rom Ambalaje a început activitatea în 2004 cu 81 de companii care au aderat la sistemul companiei, urmând ca anul 2012 să se încheie cu 2.526de companii responsabile în portofoliu. Eco-Rom Ambalaje a preluat şi a îndeplinit cu succes, în fiecare an, obligaţiile de valorificare şi reciclare pe care şi le-a asumat pentru membrii săi.
 
Eco-Rom Ambalaje implementează şi dezvoltă în România un sistem de colectare separată a deşeurilor de ambalaje ce vizează atât agenţii economici, cât şi populaţia, care contribuie semnificativ la realizarea ţintelor de colectare şi reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.
 
În 2012, Eco-Rom Ambalaje a îndeplinit cu succes obiectivul legal de reciclare de 55% şi a valorificat 61% (398.463 tone) din cantitatea de deşeuri de ambalaje puse pe piaţă de membrii săi (651.126 tone). Cresteri semnificative în ceea ce priveste cantitatea de deseuri de ambalaje reciclată s-au înregistrat, în principal, la ambalajele de tip PET și aluminiu. Astfel, la finalul anului 2012, au fost reciclate 2,7 miliarde de PET-uri (67.902 tone) și 400 de milioane de doze de aluminiu (5.073 tone). Eco-Rom Ambalaje a încheiat parteneriate cu peste 200 de companii de management al deșeurilor care realizează servicii de colectare, sortare și transport a deseurilor în scopul reciclării si a extins serviciile de colectare selectivă în 402 localităti, cu aproximativ 60% mai multe decât în 2011. Astfel, în prezent, aproximativ 41% din populatia României – circa 8,8 milioane de români – au acces la sistemul de colectare separată prin cele 18.590 de pubele colorate puse la dispozitie de Eco-Rom Ambalaje.
 
Datorită rezultatelor obtinute si a sustinerii permanente a industriei, respectiv a producătorilor de bunuri ambalate, în dezvoltarea si eficientizarea sistemului de colectare separată a deseurilor de ambalaje la nivel national, Eco-Rom Ambalaje îndeplineste 78% din obligatia de reciclare a României pentru deseurile de ambalaje (conform ANPM 2010).